ILA påvist ved Korsnes i Karlsøy

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 36797 Korsnes i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Lokaliteten driftes av NRS Farming AS.

NRS Farming AS varslet Mattilsynet 18. februar 2021 om funn forenelig med ILA på lokalitet Korsnes.

Les også: Mistanke om ILA ved Korsnes i Karlsøy

I etterkant har Mattilsynet gjennomført månedlige prøveuttak for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 14. mai 2021 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet. Resultatene stammer fra prøver tatt ut av virksomheten 19. april 2021, opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Mattilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås. Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt i interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil innhente informasjon fra oppdretter om planer for utslakting for å tømme lokaliteten for fisk. Slakting eller destruksjon av fisk vil starte i merden eller merdene med påvist smittet fisk.

I en børsmelding i midten av februar, opplyste Norway Royal Salmon ASA at lokaliteten da hadde 0,8 millioner fisk med en snittvekt på 2,0 kilo.

Lokalitet Korsnes ligger i et allerede eksisterende kontrollområde for ILA i kommunene Karlsøy, Lyngen og Tromsø, i Troms og Finnmark fylke. Mattilsynet vil om kort tid utvide bekjempelsessonen og overvåkingssonen i det eksisterende kontrollområdet med utgangspunkt i lokaliteten Korsnes.