ILA påvist ved Flornes i Tysnes

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 25895 Flornes i Tysnes kommune i Vestland fylke, hvor Tysnes Fjordbruk AS driver oppdrett av laks.

Fiskehelsetjenesten FoMAS varslet Mattilsynet 21. mai 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Flornes. Mistanken var basert på resultatet av obduksjonsfunn og PCR analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Les også: Mistanke om ILA ved Flornes i Tysnes

Den 25. mai 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Flornes for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 1. juni 2021, på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Mattilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdommen unngås. Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Tysnes Fjordbruk AS tilhører oppdrettskonsernet Alsaker Fjordbruk AS.

Tømmer lokaliteten for fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Oppdretter har allerede startet med utslakting for å tømme lokaliteten for fisk.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.