ILA påvist ved Skatleia i Bø kommune

Laks til slakting. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 19635 Skatleia i Bø kommune i Nordland fylke, hvor Egil Kristoffersen og Sønner AS driver oppdrett av laks.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 21. mai 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Skatleia.

Les også: Mistanke om ILA ved Skatleia i Bø kommune

Den 27. mai tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Skatleia, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 7. juni, på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding mandag.

Mattilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås. Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Tømmer lokaliteten for fisk

For å begrense smittespredning, er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk, er allerede påbegynt.

Det vil innen kort tid opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.