ILA påvist ved Kråkeberget i Måsøy

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 16055 Kråkeberget i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor NRS Farming AS driver oppdrett av laks.

NRS Farming AS varslet Mattilsynet 1. juni 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Kråkeberget.

Les også: Mistanke om ILA i ved Kråkeberget i Måsøy

Den 2. juni tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Kråkeberget, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 9. juni, på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Mattilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

1,3 millioner fisk

Av en børsmelding fra NRS Farming AS sitt morselskap Norway Royal Salmon ASA (NRS), fremgår det at selskapet har totalt 1,3 millioner fisk på lokaliteten.

– Lokaliteten har to fiskegrupper. Den ene gruppen på 0,5 millioner fisk har en snittvekt på 4,5 kilo og den andre gruppen på 0,8 millioner fisk har en snittvekt på 1,6 kilo. Konsekvensene av sykdomspåvisningen er vanskelig å anslå nå, men dette vil sannsynligvis redusere NRS sitt forventede slaktevolum for 2021, skriver NRS i meldingen.

Det vil si at NRS per nå, har stående i overkant av 3.500 tonn fisk på lokaliteten.

– Konsekvensene av sykdomspåvisningen er vanskelig å anslå nå, men dette vil sannsynligvis redusere NRS sitt forventede slaktevolum for 2021. NRS arbeider videre med å kartlegge konsekvensene og vi vil komme tilbake med mer informasjon i rapporteringen for andre kvartal 2021, heter det videre i meldingen.

Skal tømme lokaliteten for fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner fra Mattilsynet, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet opplyser at utslakting for å tømme lokaliteten for fisk, vil snart starte opp. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Lokalitet Kråkeberget ligger i overvåkingssonen i kontrollområdet for ILA i Nordkapp og Måsøy kommune, Troms og Finnmark fylke. Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokaliteten Kråkeberget. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.