ILA ved påvist ved Komagnes i Hammerfest

Laks til slakting. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 29557 Komagnes i Hammerfest kommune i Troms og Finnmark fylke, hvor Cermaq Norway AS driver oppdrett av laks.

Patogen AS varslet Mattilsynet 8. juni 2021 om ILA-mistanke.

Les også: Mistanke om ILA ved Komagnes i Hammerfest

Den 9. juni 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Komagnes, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 16. juni 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Mattilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Planlegger utslakting av lokaliteten

For å begrense smittespredning, er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede planlagt. Slakting av fisk starter i merdene med påvist smittet fisk.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone, og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området rundt lokaliteter i område.