ILA påvist ved Øksneset i Austrheim

Laks i overflaten. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 30559 Øksneset i Austrheim kommune i Vestland fylke, hvor Kobbevik og Furuholmen oppdrett AS driver oppdrett av laks.

Fiskehelsetjenesten STIM varslet Mattilsynet 27. mai 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 30559 Øksneset. Mistanken var basert på resultatet av histologiske funn og PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Les også: Mistanke om ILA ved Øksneset i Austrheim

Den 31. mai og 9. juni 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 16. juni 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Mattilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

PÅvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.