ILA påvist ved Storevika i Bodø

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 35817 Storevika i Bodø kommune i Nordland fylke, hvor Gildeskål forskningsstasjon (GIFAS) driver oppdrett av laks.

Labora fiskehelsetjeneste varslet Mattilsynet 11.06.2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Storevika. Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført ved Patogen etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Les også: Mistanke om ILA ved Storevika i Bodø

Den 15.06.2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten Storevika, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 21.06.2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding tirsdag.

Mattilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Starter utslakting av fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten vil påbegynnes om kort tid. Slakting av fisk starter i merdene med påvist smittet fisk.

Lokalitet Storevika er omfattet av en eksisterende overvåkingssone i kontrollområdet for ILA i Gildeskål, Beiarn og Bodø kommune. Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone i det eksisterende kontrollområdet, med utgangspunkt i lokaliteten Storevika. Videre vil det bli vurdert om det er behov for å utvide den eksisterende overvåkingssonen i kontrollområdet.