Mistanke om ILA i settefiskanlegg i Salangen

Salangsverket i Salangen kommune. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved settefiskanlegget 36357 Salangsverket i Salangen kommune i Troms og Finnmark fylke, der Salangfisk AS driver produksjon av laks.

– Salangfisk AS varslet Mattilsynet mandag 5. juli 2021 om mistanke om ILA ved anlegg Salangsverket. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq etter prøvetaking av fisk ved anlegget, skriver Mattilsynet i en melding tirsdag.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget, og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er anlegget ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og inntak av rogn uten særskilt tillatelse. Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av anlegget.

Anlegget ligger i et kontrollområde for ILA i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen, Tjeldsund, Lavangen og Salangen kommuner i Troms og Finnmark fylke. Dersom mistanken blir bekreftet, vil Mattilsynet fastsette en bekjempelsessone omkring anlegget, og det kan bli aktuelt å utvide eksisterende overvåkingssone.

Salangfisk AS er et selskap i Salaks-konsernet, som nylig fikk konstatert ILA ved sjølokalitet Salangslia, som ligger ca. 10 kilometer fra settefiskanlegget.

Les også: ILA påvist ved Salangslia i Salangen