ILA påvist ved Solheim i Karlsøy

Laks til slakting. Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Det er påvist Infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 27476 Solheim i Karlsøy kommune i Troms og Finnmark fylke, der Lerøy Aurora AS driver oppdrett av laks.

Lerøy Aurora AS varslet Mattilsynet onsdag 30. juni 2021 om ILA-mistanke. Den 6. juli 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Solheim for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 13. juli 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, melder Mattilsynet tirsdag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Anlegget er under utslakting

For å begrense smittespredning, er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Da mistanken ble kjent, ble det fra Lerøy uttalt at fisken var slakteklar, og at slakting ville bli iverksatt etter plan, uavhengig av utfall av verifiserende peøver.

Les også: Mistanke om ILA ved Solheim i Karlsøy

Mattilsynet vil innen kort tid opprettes et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.