ILA påvist i settefiskanlegg i Salangen

Salangsverket i Salangen kommune. Kart: BarentsWatch

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved settefiskanlegget 36357 Salangsverket i Salangen kommune i Troms og Finnmark fylke, der Salangfisk AS driver produksjon av laks.

Salangfisk AS varslet Mattilsynet mandag 5. juli 2021 om mistanke om ILA ved anlegg Salangsverket.

Les også: Mistanke om ILA i settefiskanlegg i Salangen

Den 9. juli 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Salangsverket for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 16. juli 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, melder Mattilsynet fredag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er anlegget ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og inntak av rogn uten særskilt tillatelse. Mattilsynet kan pålegge tømming av anlegget.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en bekjempelsessone, med utgangspunkt i lokalitet 36357 Salangsverket. Det kan bli iverksatt endringer i overvåkingssone i området.