ILA påvist ved Stabben i Tjeldsund

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved sjølokaliteten Stabben i Tjeldsund kommune. Kart: BarentsWatch

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 34297 Stabben i Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark fylke, der Ellingsen Seafood AS driver oppdrett av laks.

Ellingsen Seafood AS varslet Mattilsynet 16. juli om funn forenelig med ILA.

Les også: Mistanke om ILA ved Stabben i Tjeldsund

Den 23. juli tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 29.07.2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, melder Mattilsynet torsdag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Lokaliteten skal tømmes for fisk

For å begrense smittespredning, er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk, vil snart bli påbegynt. Slakting av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.