ILA påvist ved Store Kobbøy i Måsøy

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved sjølokaliteten Store Kobbøy i Måsøy kommune. Kart: BarentsWatch

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 36099 Store Kobbøy i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke, der NRS Farming AS driver oppdrett av laks.

PHARMAQ Analytiq informerte Mattilsynet 23. september 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 36099 Store Kobbøy.

Les også: Mistanke om ILA ved Store Kobbøy i Måsøy

Den 27. september 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Store Kobbøy, for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 6. oktober 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, melder Mattilsynet torsdag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Utslakting av fisk vil snart ta til

Lokaliteten ligger i en bekjempelsessone for ILA, og er allerede ilagt restriksjoner for å forebygge smittespredning. Restriksjonene omfatter blant annet forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk, vil snart starte opp. Slakting av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.