Ny DNA-sporing av rømt oppdrettslaks i Agder

Illustrasjonsfoto: Vegard Oen Hatten / Fiskeridirektoratet

Mowi ASA har informert Fiskeridirektoratet om at oppdrettslaks fanget i Åna-Sira tidligere i år kom fra dem. Det er andre året på rad at oppdrettsfisk fanget i vassdrag i Agder spores tilbake til selskapet.

Det melder Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet fikk i sommer melding om at det ble fanget en del oppdrettslaks i Rogaland og Agder, blant annet i Åna-Sira. Direktoratet ønsket å få inn skjellprøver av fisken til en mulig sporing, og har fått inn noen slike.

Les også: Ønsker tips om rømt oppdrettslaks i Agder og Rogaland

Mowi har også selv samlet inn prøver av den rømte fisken fra Åna-Sira, som de nå har fått DNA-analysert. Av totalt 29 individer som kunne analyseres, så ble samtlige funnet å tilhøre en av Mowi sine fiskegrupper. Selskapet opplyser at denne fiskegruppen fantes i totalt fem merder på tre av selskapets lokaliteter i Flekkefjord, og samsvarer med én av fiskegruppene som også ble sporet i fjor.

I 2020 fikk Mowi analysert prøver fra ca. 40 oppdrettslaks og konkluderte med at alle de analyserte individene var fisk av Mowi-stammen, og at de kom fra fire ulike fiskegrupper. Disse fiskegruppene stod på tre ulike lokaliteter i Flekkefjord-området.

Oppfølging av selskapet

Fiskeridirektoratet planla tilsyn med virksomheten etter analyseresultatene i 2020. Dokumentasjon ble innhentet, men tilsynet ble utsatt på grunn av koronasituasjonen. Nå er direktoratet imidlertid i gang med et større tilsyn med Mowi i Agder, hvor risikostyring ved arbeidsoperasjoner (avlusingsoperasjoner) vil være hovedfokus, og hvor de aktuelle hendelsene med urapportert rømt fisk også vil være tema.