Mistanke om ILA ved Kråkholmen i Flatanger

Det er mistanke om fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Kråkholmen i Flatanger kommune. Kart: BarentsWatch

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokalitet 21676 Kråkholmen i Flatanger kommune i Trøndelag fylke.

Bjørøya AS, samdriftspartner til Midt-Norsk Havbruk AS, har mistanke om fiskesykdommen ILA ved lokaliteten Kråkholmen. Lokaliteten driftes av Bjørøya AS på vegne av samdriften, og lokaliteten har 1.180.000 fisk med en snittvekt på 4,2 kilo.

Man avventer bekreftelse fra analyseselskapet for endelig konstatering av ILA.

– Konsekvensene av en eventuell sykdomspåvisning er derfor vanskelig å anslå nå. Samdriftspartnerne arbeider videre med å kartlegge mulig smitteomfang og vi vil komme nærmere tilbake til konsekvensene, skriver NTS ASA i en børsmelding straks før børsslutt onsdag.

Tidligere i dag ble det kjent at det nå er påvist ILA ved samdriftspartnernes lokalitet Kvalrosskjæret i Flatanger kommune.

Les også: ILA påvist ved Kvalrosskjæret i Flatanger

Midt-Norsk Havbruk AS er et datterselskap av NTS ASA.