Ber utvalg vurdere tidsbegrensede oppdrettstillatelser

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: NFD

Regjeringen har besluttet at utvalget som skal gå gjennom tillatelsessystemet i havbruk videreføres. Fiskeri- og havministeren har bedt utvalget vurdere om fremtidige oppdrettstillatelser bør bli tidsbegrensede.

Utvalgets sammensetning er også justert.

– Det er behov for en grunnleggende gjennomgang av hele tillatelsessystemet i havbruksnæringen. I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at vi vil gjøre fremtidige oppdrettstillatelser tidsbegrensede. Jeg har derfor bedt utvalget inkludere dette i sitt arbeid, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i en pressemelding.

Utvalget skal vurdere målene som ligger til grunn for tillatelsesreguleringen av havbruksnæringen og se på helheten i tillatelsessystemet.

– Vi må se på hvordan regelverket kan tilpasses for å møte både nåværende og fremtidige utfordringer. Det et omfattende og krevende sakskompleks utvalget skal vurdere, og det er et viktig arbeid som starter nå. Sjømatbedriftene ønsket at en av deres medlemmer skulle være representert og det har jeg lyttet til. Derfor har vi byttet ut ett medlem. Så er det viktig for meg å ta trepartssamarbeidet på alvor, derfor har jeg også sørget for at en representant for de ansattes organisasjoner er med, sier Skjæran.

Les også: Nytt utvalg skal se på tillatelser i havbruksnæringen

Ny sammensetning av utvalget

Daglig leder Håvard Høgstad fra Skjervøy og forbundssekretær i Fellesforbundet, Kine Asper Vistnes fra Alstadhaug er nye medlemmer i utvalget. Daglig leder Eva Kristoffersen fra Straumsjøen går ut av utvalget.

Utvalgets justerte sammensetning:

 1. Linda Nøstbakken, forskningsdirektør, Oslo, leder av utvalget
 2. Katinka Holtsmark, postdoktor, Oslo
 3. Kristine Landmark, styrearbeider, Ålesund
 4. Geir Lasse Taranger, forskningsdirektør, Bergen
 5. Hans V. Bjelland, forskningsdirektør, Trondheim
 6. Ola Mestad, Professor, Oslo
 7. Irene Vanja Dahl, professor, Tromsø
 8. Håvard Høgstad, daglig leder, Skjervøy
 9. Henrik Hareide, direktør kunnskapstjenester, Bergen
 10. Elisabeth Aune, seniorrådgiver, Florø
 11. Kine Asper Vistnes, forbundssekretær, Alstahaug

Nærings- og fiskeridepartementet vil oppnevne en referansegruppe for utvalget. Denne vil bestå av sentrale interesseorganisasjoner og supplerende faglig ekspertise. Utvalget vil arrangere konsultasjonsmøter med referansegruppen der representantene kan gi innspill til utvalgets arbeid og der utvalget kan drøfte problemstillinger med gruppens medlemmer. Departementet vil komme med nærmere informasjon om dette.