ILA påvist ved stamfiskanlegg i Rauma

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved stamfiskanlegget på Reistad i Rauma kommune. Kart: BarentsWatch

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved landlokaliten 12842 Reistad i Rauma kommune i Møre og Romsdal, der Salmar Farming AS driver stamfiskproduksjon av laks.

Salmar Farming AS varslet 26. november Mattilsynet Region Midt om funn som gir grunn til mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet Reistad.

Les også: Mistanke om ILA ved stamfiskanlegg i Rauma

Den 30. november tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Reistad, for eventuell stadfesting av diagnosen ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 7. desember 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, prøveuttak og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk og rogn uten særskilt tillatelse. Mattilsynet vurderer nå videre tiltak for fisk og rogn på lokaliteten.

Det vil om kort tid bli etablert et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.