ILA påvist ved Svanøya i Smøla

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved sjølokaliteten Svanøya i Smøla kommune. Kart: BarentsWatch

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 39617 Svanøya i Smøla kommune i Møre og Romsdal, der Salmar Farming AS driver oppdrett av laks.

Salmar Farming AS varslet Mattilsynet Region Midt 8. desember, om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Svanøya. Mattilsynet tok ut prøver fra fisk i anlegget samme dag.

Les også: Mistanke om ILA ved Svanøya i Smøla

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 15. desember 2021 på bakgrunn av prøveuttak og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Lokaliteten er nå under utslakting.

Mattilsynet vil om kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.