ILA påvist ved Jørstadskjera i Stavanger

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved sjølokaliteten Jørstadskjera i Stavanger kommune. Kart: BarentsWatch

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 30036 Jørstadskjera i Stavanger kommune i Rogaland fylke, der Bremnes Seashore AS driver lakseoppdrett.

Bremnes Seashore AS varslet Mattilsynet 21. desember 2021 om ILA-mistanke.

Les også: Mistanke om ILA ved Jørstadskjera i Stavanger

Den 22. desember og 28. desember 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 30036 Jørstadskjera for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 4. januar 2022 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Fisken slaktes ut

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.