ILA påvist ved Mjøsund Vest i Ibestad

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 37057 Mjøsund Vest i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke, der Wilsgård Fiskeoppdrett AS driver oppdrett av laks.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 26.08.2022 om ILA-mistanke. Den 29.08.2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 06.09.2022 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding tirsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Påvisningen blir oppdatert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Tømmer lokaliteten for fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten pålagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk.

Lokalitet Mjøsund Vest ligger i ILA-restriksjonssone i Salangen, Ibestad, Dyrøy, Lavangen og Gratangen kommuner, Troms og Finnmark. Dette er en sone opprettet rundt 13597 Salangslia den 13.07.2021.

Les også: ILA påvist ved Salangslia i Salangen

En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone, og medfører restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Mattilsynet vil om kort tid etablere en ny restriksjonssone rundt lokalitet Mjøsund Vest for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.