ILA påvist ved Leirvika i Masfjorden

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved sjølokalitet Leirvika i Masfjorden kommune. Kart: BarentsWatch

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten 13699 Leirvika i Masfjorden kommune i Vestland fylke, der Firda Sjøfarmer AS, Engesund Fiskeoppdrett AS og Langøylaks AS driver oppdrett av laks.

Den 18. november 2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 13699 Leirvika, for eventuell verifisering av ILA.

Les også: Mistanke om ILA ved Leirvika i Masfjorden

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 1. desember 2022 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding torsdag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Under utslakting

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk, er allerede påbegynt.

Mattilsynet vil om kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.