ILA påvist ved Tobbeholmane i Austevoll

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi er påvist ved sjølokaliteten Tobbeholmane i Austevoll kommune. Kart: BarentsWatch

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er påvist ved sjølokaliteten Tobbeholmane (10054) i Austevoll kommune i Vestland fylke, der Sjøtroll Havbruk AS driver oppdrett av laks.

Sjøtroll Havbruk AS varslet Mattilsynet 19. oktober 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 10054 Tobbeholmane.

Les også: Mistanke om ILA ved Tobbeholmane i Austevoll

– Den 21. oktober 2022 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet 10054 Tobbeholmane, for eventuell verifisering av ILA. Veterinærinstituttet stilte ILA-diagnosen den 8. desember 2022. Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 9. desember 2022 på bakgrunn av analyseresultater fra Veterinærinstituttet, skriver Mattilsynet i en melding fredag.

Tilsynet minner om at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Anlegget er tømt for fisk

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Anlegget er tømt for fisk.

Mattilsynet vil innen kort tid opprette en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA. En restriksjonssone består av en vernesone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.