Ny ILA-påvisning ved Jørstadskjera i Stavanger

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) er igjen påvist ved sjølokaliteten 30036 Jørstadskjera i Stavanger kommune i Rogaland fylke, der Bremnes Seashore AS driver oppdrett av laks.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 4. april 2023 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet 30036 Jørstadskjera. Den 24. april 2023 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokaliteten for eventuell verifisering av ILA.

– Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 3. mai 2023 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet, opplyser Mattilsynet i en melding onsdag.

Tilsynet påpeker at alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett, må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av sykdom unngås.

Påvisningen blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Også i januar 2022 ble det påvist ILA ved lokaliteten. All fisk ble da slaktet ut.

Les også: ILA påvist ved Jørstadskjera i Stavanger

Ny utslakting av all fisk

– Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt, opplyser Mattilsynet.

Lokaliteten ligger i en restriksjonssone for ILA og er ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse, fastsatt ved Forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr, Stavanger, Tysvær, Suldal og Hjelmeland kommuner, Rogaland.

Mattilsynet vil om kort tid justere restriksjonssonen for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.