Beklager konkurs i Nærøysund

Havforskningsinstituttet beklager at Nærøysund AS er kommet i en situasjon der styret har valgt å slå selskapet konkurs.

Det uttaler administrerende direktør Tore Nepstad ved Havforskningsinstituttet, i en kommentar til pressemeldingen fra Nærøysund AS. Konkursen ble av selskapet begrunnet i tap på grunn av en sykdom, som ledelsen i Nærøysund AS mener skal ha kommet med stamfisk fra Havforskningsinstituttet.

- Fra instituttets side har vi opplevd samarbeidet med Nærøysund gjennom mange år som fruktbart og konstruktivt, og det har gitt mye verdifull kunnskap til vår forskning, sier Nepstad.

Når det gjelder saken mellom Havforskningsinstituttet og Nærøysund er den fortsatt ikke avsluttet. Vi har derfor ingen kommentarer til det styret hevder i sin pressemelding, uttaler Nepstad.

Les også: Nærøysund konkurs 02.10.2009
Les også: Økologiske matfisktillatelser er tildelt 22.07.2009