Bekymret for torsken i Repparfjorden

Lokalbefolkningen er bekymret for hvilke konsekvenser en ny kobbergruve kan få for torsken i fjorden.

Samtidig som gruveselskapet Nussir ASA vurdere å starte gruvedrift på vestsiden av Repparfjord i Finnmark, er det strid om fjorddeponi andre steder, både i Bøkfjorden og i Sunnfjord for masser fra Engebøfjellet.

Bekymringen er knyttet til deponeringen av slagget fra verket som skal foredle kobbemalm, melder Finnmark Dagblad.

Og dette er også en av de to store enkeltspørsmålene som kan være avgjørende for om det blir drift på de rike kobberfeltene som strekker seg fra Markopneset opp mot Nussir-toppen på vestsiden av Repparfjord. Den andre avgjørende faktoren er utviklingen av kobberprisene på verdensmarkedet.

Direktør Øystein Rushfeldt fra gruveselskapet Nussir ASA fikk nok å svare på fra en spørrelysten forsamling på vel hundre som kom til folkemøtet mandag.

Les også: – Lite Lilaflot igjen i Bøkfjorden 02.11.2009

Les også: Fylkesutvalet positiv til Engebø-utbygging 01.10.2009

– Ikke bekymret for laksefjorden

Det er ikke Repparfjordens status som nasjonal laksefjord som vekker bekymring. Laksen går i de øvre lag av sjøen, og er heller ikke hele året i området.

Det er forekomstene av torsk og annen hvitfisk som kan bli påvirket, skriver avisa.

– Deponering av slike masser er et kritisk spørsmål knyttet til all gruvedrift, sa Rushfeldt. Så langt er intet avgjort. Alternativene er land- eller sjødeponering.

– Får konsekvenser

Rusfeldt klargjorde også hva gruvedrift fører med seg:

I en driftsfase dreier det seg om 150 - 200 arbeidsplasser. I anleggsperioden flere. I tillegg kommer ulike tjenesteytende virksomheter.

– De som sier gruvedrift ikke har konsekvenser vet ikke hva det dreier seg om. Vi snakker om en lang rekke konsekvenser, som støy, arealbruk, deponi etc. Til sjuende og sist er det et spørsmål om å veie ulempene mot fordelene, og dette valget må folk i Kvalsund ta, sa Rushfelt blant annet, melder avisa.