Superkjøler for bedre kvalitet

Etter flere års forskning på superkjøling, er teknologien nå i ferd med å industrialiseres.

Aker Seafoods sitt anlegg i Stamsund, satte i månedsskiftet september-oktober i drift det første superkjølingsanlegget for sjømat, og det med gode resultater, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Superkjøling vil si å kjøle ned fisken til cirka 1,5 minusgrader, til grensen for at det begynner å dannes iskrystaller i muskelvevet. Dette kan forlenge holdbarheten med en til fire dager i forhold til vanlig kjøling, samtidig som fisken beholder smaksegenskapene til ordinær ferskvare.

Fish.no har tidligere omtalt et fagmøte i Filetforum Laks, der ett av foredragene omhandlet superkjøling og emballering av laksefilet som metoder for sikre kvalitet. Foredraget er tilgjengelig for nedlasting.

Les også: Riktig spor for forskning på laksefilet 24.10.2009

Superkjøling kan også effektivisere transporten betydelig, siden fisken kan fraktes uten bruk av plasskrevende og tung is. Dette kan redusere både transportkostnader og miljøbelastning.

– Mer kontroll gjennom hele prosessen

– Superkjøling gir oss mer kontroll gjennom hele prosessen, sier direktør for Aker Seafoods sitt anlegg i Stamsund, Claus Schive. - Vi får bedre kvalitet fra råstoff til ferdig produkt. I tillegg får vi bedre utbytte og kan produsere større andel spesialprodukter.

Bak det nye anlegget ligger det flere års forskning og utvikling i regi av forskningsfondet FHF. Det har vært gjennomført en serie ulike prosjekter med fokus på hele verdikjeden, fra kartlegging på anlegg og om bord i trålere, til analyser i markedet. Aker Seafoods har gjennom flere år vært en aktiv part i ulike prosjekter, men også flere andre bedrifter har bidratt. De første forsøkene ble gjennomført hos Gunnar Klo AS i Vesterålen tidlig i 2005.

I Stamsund har Aker Seafoods investert 35-36 millioner kroner i nytt utstyr, og anlegget kan nå produsere opptil 22 tonn ferdig, superkjølt vare per skift. Bedriften, som har 90 ansatte, produserer hovedsakelig produkter av torsk, men også av sei og hyse. Ifølge Schive har det ikke oppstått spesielle problemer under innføringen av superkjølingsteknologi i det tradisjonsrike selskapet, som har historie helt tilbake til 1876.

Aker Seafoods har også planer om å bygge opp automatiserte produksjonslinjer med superkjøling av fersk filet i ytterligere to anlegg, i Hammerfest og Båtsfjord.