Krav om fangst- og slaktedato

Nå skal all fersk fisk som selges til norske forbrukere merkes med fangst- og slaktedato.

Siden august har det også vært krav om merking av fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet/villfanget) og fangstområde eller opprinnelse for de fleste fiskeprodukter.

Mattilsynet har utarbeidet de nye merkekravene på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet, melder Mattilsynet.

Krav om merking av fiskeart, produksjonsmetode (oppdrettet/villfanget) og fangstområde eller opprinnelse har allerede vært et krav i EU siden 2001. Krav om fangst- eller slakterdato er ikke et EU krav. Formålet med kravene er å fremme høy kvalitet på fisk og gi forbrukere mer faktainformasjon om den fisken de kjøper.

Kravene er gitt i en ny forskrift, Forskrift om merkekrav for fiskeprodukter av 1. juli 2009 (fiskemerkeforskriften).

Mattilsynet har utarbeidet en veileder til fiskemerkeforskriften som ble sendt til næringens organisasjoner samt lagt ut på Mattilsynets internettsider i november 2009. Veilederen blir fortløpende oppdatert etter innspill fra berørte parter.