Leter etter miljøgifter på Svalbard

Sysselmannens fartøy Nordsyssel, er denne uka fylt med eksperter på miljøgifter og spredning av forurensning.

En felles norsk-russisk miljøovervåking av sjøbunn og bosetninger og et tettere samarbeid med UNIS og Trust Arktikugol er nytt av året. NGU gjør ferdig prøvetakingen etter PCB i bosetningene.

Vi forventer mye ny kunnskap om de lokale kildene på Svalbard og hvordan de kan spre miljøgifter, skriver Sysselmannen i en melding.

Representanter for SFT, NVE, Trust Arktikugol, Norges geologiske undersøkelser, norsk og russisk miljøovervåking, UNIS og Sysselmannen deltar. Årets undersøkelser er en del av det toårige PCB-prosjektet på Svalbard og oppryddingen etter gamle forurensninger, skriver Sysselmannen. Arbeidet omfatter:

  • PCB-prøver av maling, betong og jord i Longyearbyen, Colesbukta, Barentsburg og Pyramiden (Norges geologiske undersøkelser NGU)
  • Felles norsk og russisk overvåking av forurensning i sjøbunnen i Adventfjorden, Colesbukta, Grønfjorden og Billefjorden (Akvaplan-niva, Typhoon og UNIS)
  • Beregne av vanntransport og massetransport fra land i Barentsburg og Pyramiden (NVE)
  • Planlegge opprydding av forurenset grunn i Colesbukta og i Pyramiden (Trust Arktikugol, SMS og SFT)
  • Overvåking av forurenset grunn ved Longyearbyen (UNIS, NGU og SMS)
  • Vannprøver i Billefjorden og Grønnfjorden (UNIS)