Noe svakere fra Norway Pelagic

Norway Pelagic ASA oppnådde i første kvartal 2010 et resultat før skatt på 44,3 millioner kroner, mot 53,0 millioner kroner i første kvartal i fjor.

Det ble i 1. kvartal nok en gang fisket et rekordhøyt kvantum av pelagisk fisk. Økningen denne gang er i hovedsak relatert til sild, mens loddeaktiviteten er på omtrent samme nivå som fjoråret, skriver Norway Pelagic ASA i regnskapsrapporten for første kvartal 2010.

De store mengdene sild har til tider ført til prispress i markedene, og en opplever dermed lavere priser enn i fjor, spesielt på bulkprodukter. Makrellaktiviteten har gitt fortsatt gode bidrag.

Konsernets netto driftsinntekter i 1. kvartal var kr 760,5 mill. mot kr 749,0 mill i fjor (proforma kr 838,0 mill). Driftsresultatet var kr 46,7 mill. mot kr 58,5 mill. i fjor (proforma kr 65,5 mill). Resultatet før skatt var kr 44,3 mill. mot kr 53,0 mill. i fjor (proforma kr 58,6 mill).

I 2. kvartal vil selskapet gå inn i lavsesongen for pelagisk fisk, og i hovedsak selge av eksisterende lagerbeholdning.

Norway Pelagic inngikk 15.mars avtale om kjøp av de pelagiske anleggene Emy Fish og Brødr Myhre, for å styrke posisjonen innen sildefiletmarkedet i EU.

Les også: Foreslår utbytte på 3,50 i Norway Pelagic 16.04.2010
Les også: Kjøper Emy Fish og Brødrene Myhre 16.03.2010

Råstoff og drift

Produksjon av sild har vært høy, og over 500 000 tonn av kvoten av norsk vårgytende sild er allerede fisket, herav ca 15 prosent av volumet ble levert til mel/olje. Forventet gjenstående sildekvoter for norske fartøy er dermed i underkant av 450 000 tonn (inkludert norsk vårgytende sild og nordsjøsild). Dette er 100 000 tonn mindre enn samme tid i fjor. Norway Pelagic’s andel til filetproduksjon var på ca 51 prosent.

Vintermakrellen fanges med trål av utenlandske fartøyer, og Norway Pelagic har lykkes i å tiltrekke seg leveranser på samme nivå som i fjor.

Loddeaktiviteten er for Norway Pelagic mer mangfoldig. I januar og februar produseres rundfryst samfengt lodde. Utover i kvartalet etter hvert som prosent og modning på rogn øker, produseres diverse sorteringer av holodde for det japanske markedet. Til slutt produseres lodderogn i en kort periode i mars, der den modne varianten er den mest attraktive. Norway Pelagic hadde denne sesongen installert rognpresseanlegg ved fabrikken i Bodø, i tillegg til den som allerede er i Florø. Det ble produsert ca 2200 tonn lodderogn og ca 600 tonn silderogn i kvartalet.

Marked og forventninger

Markedene har vært preget av prispress på pelagiske produkter, relatert til de store volumene som har vært gjort tilgjengelig på kort tid. Dette gjør seg spesielt gjeldene på tradisjonelle bulkmarkeder, som Russland, Øst-Europa og Afrika. Der er konkurransen hardere og trenden er at de fortsatt ikke ønsker å ta posisjoner i form av å holde eget varelager. På EU-markedet, som er mer relatert til filetprodukter, er det fortsatt en god utvikling, opplyser selskapet.

I Japan og Fjerne Østen, som i hovedsak er markedene for makrell og holodde/lodderogn, har det vært en god utvikling. Markedene har vært underforsynt med makrell, og interessen for loddeprodukter har vært god, til tross for økende produksjon fra Island.

De store volumene av sild landet i Norge i 1. kvartal la et visst press på marginene. For sild var marginen uforandret fra 4. kvartal, mens makrellmarginen som normalt er svakere i 1. kvartal enn i 4. kvartal 2009. Mye av loddeproduksjonen var fortsatt ikke solgt ved kvartalsskiftet.

2. kvartal er lavsesong for pelagisk industri, med produksjon som regel relatert til en begrenset sesong for nordsjøsild i juni. Kvartalet vil dermed gå med til omsetning av allerede produsert sild og lodde. Det forventes en moderat prisstigning på sild i løpet av 2 og 3. kvartal på grunn av mindre gjenstående kvoter.

Økonomi og aksjonærforhold

Konsernets netto driftsinntekter i 1. kvartal var kr 760,5 mill. mot kr 749,0 mill i fjor. EBITDA var kr 56,3 mill mot kr 65,2 mill i fjor. Driftsresultatet var kr 46,7 mill. mot kr 58,5 mill. i fjor. Resultatet før skatt var kr 44,3 mill. mot kr 53,0 mill. i fjor.

Konsernets balanse pr. 31. mars 2010 var kr 1.634 mill. Egenkapitalen var kr 899 mill., som tilsvarer en egenkapitalandel på 55 prosent. Konsernets netto rentebærende gjeld var kr 495 mill.

Norway Pelagic inngikk 15. mars inn avtale om kjøp av de pelagiske anleggene Emy Fish og Brødr Myhre. Anleggene produserte ca 33 000 tonn i 2009 og har en sterk posisjon innen sildefiletmarkedet i EU. Oppgjør for overtagelsen vil gjøres i form av kontanter innen overtagelsesdato 1. september 2010.

Norway Pelagic ASA er notert på Oslo Børs hovedliste med ticker NPEL. Markedsverdien på selskapet var pr. 31. mars 2010 kr 704,7 mill., basert på siste omsetningskurs kr 45,00. Antall utestående aksjer er 15.660.368.

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q1 2010 - Norway Pelagic ASA (PDF)
Presentasjon Q1 2010 - Norway Pelagic ASA (PDF)