Oppsummerer om dioksiner i blåkveite

Det er viktig både for næringen og myndighetene at blåkveite og annen fisk og sjømat som omsettes ikke overskrider fastsatte grenseverdier, presiserer Mattilsynet.

Resultater fra basisundersøkelsen av blåkveite viser at det er stor sannsynlighet for at blåkveite fangstet nordvest for Trænabanken og på Eggakanten utenfor Lofoten vil overskride grenseverdiene for dioksiner og dioksinlignende PCB, og dermed ikke vil være tillatt å omsette.

Det har vært utfordringer både for næringen og myndigheten i det pågående blåkveitefisket. Fredag 4. juni var det et møte mellom Mattilsynet, Fiskeri- og kystdepartementet og næringens organisasjoner, (Fiskeri og Havbruksnæringens landsforening (FHL), Norges Fiskarlag, Norges Råfisklag) samt NIFES, angående fremmedstoffer i blåkveite. Formålet med møtet var å drøfte de tiltak som til nå er innført for å sikre at blåkveite som omsettes er ikke overskrider fastsatte grenseverdier, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Tydelig informasjon

Basisundersøkelsen for blåkveite har gitt oss ny informasjon om hvordan fremmedstoffsituasjon er langs norskekysten. Det var enighet under møtet om at når vi får slik ny kunnskap om fremmedstoffer i sjømat, er det viktig med god kommunikasjon og tydelig informasjon i alle ledd. Alle parter må bidra til at viktig informasjon når frem til rette vedkommende god tid, uttaler Mattilsynet.

Arbeidet videre

Denne saken har synliggjort at det er behov for å etablere rutiner for hvordan man skal håndtere slike situasjoner i fremtiden. Fiskeri- og kystdepartementet og Mattilsynet ønsker derfor å invitere næringen til ett nytt møte over sommeren der man blir enige om hvordan man håndterer informasjon om funn av fremmedstoffer i villfanget fisk og sjømat på best mulig måte, skriver Mattilsynet.

Blåkveite som omsettes er i overensstemmelse med regelverket

Man har i dag et system for å sikre at fisk og sjømat som omsettes er trygg. Både myndigheter og næringen har brukt betydelige ressurser på å finansiere undersøkelser av fremmedstoffer i fisk fra de aktuelle fangstområdene.

Basisundersøkelsen av blåkveite har avdekket at det er stor sannsynlighet for at partier fangstet i to fangstområder overskrider grenseverdien for dioksin og dioksinliknende PCB. Mattilsynet har derfor gått ut med en orientering om regelverket og gitt råd om hva næringen bør gjøre for å sikre at fisken som omsettes er i overensstemmelse med dette, oppsummerer Mattilsynet.

Les også: – Forbudt å omsette blåkveite med dioksin 16.04.2010

Les også: For mye dioksin i blåkveite 16.04.2010