Ny studie om ringvirkninger i nord

Olje- og energiministe Terje Riis-Johansen mottok fredag 4. juni en utredning om sammenhengen mellom petroleumsvirksomhet og sysselsetting i nord.

– Utredningen jeg har mottatt i dag belyser et meget viktig forhold for meg – nemlig sammenhengen mellom petroleumsvirksomhet og sysselsetting i nord. Utredningen viser at det er et stort potensial for regional verdiskaping, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Olje- og energiminister Terje Riis Johansen. Foto: Knut Falch, ScanpixOlje- og energiminister Terje Riis Johansen. Foto: Knut Falch, ScanpixStortinget vedtok forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten i 2006. Det ble blant annet vedtatt at den skal oppdateres for første gang i 2010. I den forbindelse er det gjennomført en rekke nye faglige arbeider.

Olje- og energidepartementet har, på vegne av den interdepartementale styringsgruppen, fått gjennomført en utredning som ser på sammenhengen mellom en eventuell petroleumsvirksomhet og verdiskaping og sysselsetting på land i nord. Det er Asplan Viak i samarbeid med Nordlandsforskning som har utført utredningen. Rapporten viser at petroleumsvirksomhet vil føre til økt sysselsetting, bredere næringsgrunnlag og flere kompetansearbeidsplasser i regionen.

– Jeg vil nå studere denne utredningen grundig og ser fram til de innspill jeg forventer kommer ut av høringsrunden. Det er ingen tvil om at denne utredningen omhandler et viktig element i den offentlige debatten vi skal ha om petroleumsvirksomhet i nord i de kommende månedene. Regionale ringvirkninger er på lang sikt en forutsetning for petroleumsaktivitet i nord, sier Riis-Johansen.

Høringskonferanse om forvaltningsplanen

Alle de faglige arbeidene er gjenstand for en offentlig høring. Det skal også arrangeres en egen høringskonferanse i Svolvær 8. juni. Det faglige arbeidet og innspillene i høringsrunden vil være grunnlaget for den kommende politiske behandlingen av oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten.

Les også: Tre statsråder til i Svolvær

Les også: Høring om det faglige grunnlaget

pdfRapport: Regional ringvirkningsanalyse i forbindelse med oppdatering av helhetlig forvaltningsplan Barentshavet-Lofoten1.67 MB1.67 MB