Ønsker alle skip inn i oljevernberedskap

Veritas har på oppdrag for RLF vurdert norsk oljevernberedskap og hvordan alle skip langs kysten kan brukes for å oppdage for eksempel oljesøl, varsle og reagere.

400 norske ferger, slepebåter, hurtigruteskip, redningsskøyter og hurtigbåter, med 5000 sjøfolk, kan bli en sentral del av oljevernberedskapen, skriver Aftenposten.

– Vi stiller oss gjerne til myndighetenes disposisjon og kan delta i en mer effektiv oljevernberedskap, sier administrerende direktør Harald Thomassen i Rederienes Landsforening (RLF).

Han påpeker at rederiene han organiserer, har skip langs hele kysten og mannskap om bord med stor kompetanse, og viser blant annet til at Hurtigruten til enhver tid har elleve skip langs kysten.

– Alle som jobber langs kysten er opptatt av beredskap, både for å unngå forurensing, og selvsagt for å redde liv og helse, sier han.

Rapporten er oversendt Fiskeri- og kystdepartementet, og RLF skal den 16. juni møte statsråd Lisbeth Berg-Hansen (Ap) for å presentere innspillet og forslag til samarbeid. Med på møtet blir også NHO-sjef John G. Bernander.

Veritas konkluderer med at slepebåter, ferger, hurtigruter, redningsskøyter og andre kystfartøy med fordel kan organiseres til oljevernberedskap, men at mannskapet på noen av fartøygruppene bør få ekstra opplæring, og at det bør etableres flere depoter langs kysten.

Fra før har oljeselskapene tatt initiativer for å bruke fiskefartøy til oljevern. Ved Goliat-utbyggingen utenfor Hammerfest skal ca. 30 fiskebåter bli innleid, utrustet og opplært til beredskap, skriver avisen.

Fisker Jakob West representerer Fiskarlaget Nord, som selv tok initiativ til samarbeid med oljeindustrien i 2008.

– Vi ser på fiskeflåten som en stor ressurs i oljevernet. Her er erfarne sjøfolk som er vant med forholdene. En del ting er ikke helt på plass ennå, men vi tror dette skal bli svært bra, sa han til Aftenposten i slutten av mai.

Les også: Hurtigruten vil tilby oljevernberedskap 05.10.2009

Les også: – Fiskeflåten kan spille en rolle i oljevernet 18.08.2009