RUBIN får overgangsordninger

Etter ønske fra RUBIN løser FHF opp bindinger som RUBIN fant problematiske med tanke på kontinuiteten i pågående arbeid.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) besluttet i fjor høst en omdisponering av midler som innebærer at andelen FoU-midler, som kanaliseres gjennom stiftelsen RUBIN, reduseres og fases ut over en treårsperiode.

Les også: FHF satser for fullt på biprodukter 05.02.2010

FHF viderefører imidlertid satsingen på marine biprodukter med full styrke, presiserer FHF i en pressemelding.

Praktiske overgangsordninger

FHFs styreleder Rolf Jørn Karlsen understreker nå at FHF vil bidra til praktiske overgangsordninger.

– Styret i FHF har lagt opp til å bruke RUBIN i en treårig overgangsfase, men uten å gi stiftelsen ansvar for hele FHFs biråstoffsatsing i perioden, forteller Karlsen.

– Etter ønske fra RUBIN har FHF nå løst opp bindinger som RUBIN fant problematiske med tanke på kontinuiteten i pågående arbeid, sier Karlsen.

– Ønsker ikke RUBIN nedlagt

– Styret i FHF tar ikke stilling til RUBIN som sådan, men ønsker å inkorporere satsingen på biprodukter i FHFs øvrige bransjesatsinger, presiserer Karlsen.

Som respons på kommentarer fremkommet i pressen, avviser han at FHF ønsker RUBIN nedlagt.

– Det er RUBINs eiere, ikke FHF, som må avgjøre om RUBIN skal videreføres, sier Karlsen.