– Brøt fangstreglene

Skipper og rederi ble dømt til bøter for ulovlige fangstmetoder under selfangst med MS «Kvitungen» i Vestisen under fangstsesongen i 2009.

Nord-Troms tingrett har dømt skipper Karl Kristoffer Angelsen og reder Jens Petter Kraknes, i rederiet Polardrift AS, til å betale til sammen 110.000 kroner i bøter, etter flere brudd på fangstreglene, blant annet krøking av minst 50 sel, skriver NRK Troms og Finnmark.

«Retten finner det bevist at 12 dyr ble krøket den 12. april 2009, til tross for at isforholdene var gode. (…) Retten legger til grunn inspektørens forklaring og finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at minst 50 dyr ble krøket i strid med reglene forskriftens § 10. Retten legger til grunn at av disse var fire i live når de kom om bord, og at de øvrige dyr ble krøket til tross for at isforholdene ikke ”gjorde det utilrådelig å gå på isen.”.» heter det i dommen.

Ved krøking heises selen om bord i båten før den er blodtappet og erklært død.

Saken kom opp etter at skipper og rederi nektet å vedta bøter på henholdsvis 30.000 kroner og 70.000 kroner. Bøtene kom i kjølvannet av en rapport fra selfangsinspektøren, som var med MS «Kvitungen» til Vestisen i 2009.

Vurderer å anke

Både Angelsen og reder Jens Petter Kraknes i Polardrift AS har hele tiden nektet for å ha brutt regelverket. Kraknes sier til NRK at de trolig vil anke dommen.

– Dommen blir neppe avsluttet med dette, og vi må se nærmere på saken nå. Jeg vurderer å anke saken. Jeg reagerer spesielt på måten selfangstinspektører blir ansatt på. Det er ikke forsvarlig å sende av gårde folk som ikke en gang har vært på et slakteri, og som ikke tåler å se blod, sier Kraknes.

Les også: Polardrift fratatt ervervstillatelse 12.03.2010

Les også: Kvitungen og skipper bøtelagt 11.03.2010