Resultatfremgang for Domstein

Domstein økte salget og bedret inntjeningen, men det var gevinsten fra salget av aksjene i Norway Pelagic, som sikret positivt resultat før skatt i 3. kvartal 2010.

Domstein ASA fikk i tredje kvartal 2010, et resultat før skatt på 88,9 millioner kroner, mot -2,6 millioner kroner i tredje kvartal 2009. Det fremgår av regnskapsrapporten for 3. kvartal 2010, som Domstein ASA la frem i dag.

Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var på 147,3 millioner kroner. mot 126,4 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. EBITDA var 5,7 millioner kroner, mot 3,3 millioner kroner i tredje kvartal i fjor. EBIT var 2,3 millioner kroner mot -0,1 millioner kroner i tredje kvartal i fjor, og totalresultatet 91,5 millioner kroner mot -3,0 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Driftsinntektene pr. 30. september var på 419,7 millioner kroner mot 367,3 millioner kroner i tilsvarende tidspunkt i fjor. EBITDA var 15,7 millioner kroner mot 4,4 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. EBIT ble på 5,6 millioner kroner mot -6,4 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. og totalresultatet havnet 78,2 millioner kroner mot -6,5 millioner kroner i løpet av de tre første kvartalene i fjor.

Konsernets balanse pr. 30. september utgjorde 723,7 millioner kroner, mot 657,2 millioner kroner pr. 30. september i fjor. Bokført egenkapital er 293,3 millioner kroner, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 40,5 prosent. Netto rentebærende gjeld er 63,4 millioner kroner mot 347,9 millioner kroner pr. 30. september i fjor.

– Det har vært positiv resultatutvikling i alle datterselskaper og tilknyttede selskaper, opplyser selskapet i regnskapsrapporten.

Gevinst fra salg av aksjer i Norway Pelagic

Aksjeposten i Norway Pelagic ble 19. juli 2010 solgt for kr 303 millioner kroner Salget gir en regnskapsmessig gevinst på kr 92 millioner kroner som er inntektsført i tredje kvartal. Salget og salgsgevinsten er tidligere omtalt av fisk.no.

Les også: Nytt underskudd i Domstein 24.08.2010
Les også: Domstein selger til Austevoll Seafood 20.07.2010

Styret vil, før årsskiftet, ta stilling til disponeringen av eventuell overskuddskapital, heter det i rapporten.