Energisparing i klippfisknæringen

Et nytt informasjonshefte om klippfisk og energisparing gjennomgår både grunnleggende tørketeknologi og nye forskningsresultater.

Forskningsfondet FHF gir årlig ut to eller flere informasjonshefter med siste nytt innen forskning og utvikling (FoU) om klippfisk og saltfisk. Årets andre hefte gir oversikt over flere aktuelle FoU-prosjekter om klippfisk og energisparing, melder FHF.

Les også: FoU på automatisering og energisparing 26.05.2010

Høye strømpriser

Klippfisknæringen er en sektor som er avhengig av strøm, spesielt i tørkeprosessen. Energiutnyttelse vil derfor bli et viktig satsingsområde fremover. I 2009 hadde vi økende strømpriser, noe som var ugunstig for industrien, og i 2010 kan dette gjenta seg.

De økte strømutgiftene får følgende spørsmål til å melde seg: Hva kan gjøres for å unngå samme situasjon som i 2009? Kan vi redusere energiforbruket på en enkel måte og samtidig effektivisere tørkingen? Finnes det alternativer til strøm? Hvilke tiltak kan næringen gjøre når kraftprognosene er negative?

FoU-prosjekter

Faggruppe klippfisk/saltfisk (tidligere Bacalaoforum) har i samarbeid med SINTEF Energi AS bidratt til en rekke FoU-prosjekter om energiutnyttelse innen optimal tørking og lagring av klippfisk.

Et av temaene som presenteres i informasjonsheftet er utforming og drifting av tørketunneler. Undersøkelser fra et av prosjektene viser at energiforbruket kan senkes ved blant annet å resirkulere luften i tørketunnelene, samt benytte mer effektive vifter.

Et relatert prosjekt handler om energisparing i sluttørkingsfasen. Fisk med et godt tørrsjikt kan tas tidligere ut fra tørketunnelen. Siste fase av tørkingen kan gjøres like effektivt ved lav lufthastighet og relativt høy luftfuktighet. Dette vil gi plass til mer "ny og våt" fisk og derved gi økt utnyttelse av tunnelen, konkluderes det fra prosjektet.

Les mer:
Klippfisk og energi - Saltfisk- og klippfisknytt fra FHF nr. 2/2010 (PDF)