– Gledelig med to nye sentre

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen er glad for etableringen av to nye sentre for forskningsdrevet innovasjon for sjømatnæringa.

– Det er gledelig at vi nå får to nye tunge sentre som forsker på problemstillinger som fiskeri- og havbruksnæringa må håndtere både på kort og lang sikt. Uten en kunnskapsintensiv sjømatnæring, kan vi ikke sikre bærekraftig vekst og beholde vår verdensledende posisjon, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen i en pressemelding.

Norges forskningsråd bevilger nå over 500 millioner kroner til forskningssentre som skal styrke norsk næringsliv – samtidig som de møter samfunnsutfordringer. Forskningsrådet offentliggjorde sju nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). To av disse sentrene skal styrke sjømatnæringa.

Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology (Havforskningsinstituttet) skal bidra til økt verdiskaping gjennom et mer ansvarlig og selektivt fiske.

– Mer selektive fiskeredskaper vil både gi bedre fortjeneste for fiskeren og redusere risikoen for ulovlig dumping av fisk, sier Berg-Hansen.

Les også: Fikk tilslag på nytt forskningssenter 16.12.2010

Salmon Louse Research Centre (Universitetet i Bergen) skal bidra til økt verdiskaping innenfor havbruksnæringa gjennom å finne en god og bærekraftig løsning på problemet med lakselus.

Les også: Lakselussenter i Bergen 16.12.2010