Misfornøyd med torskerefordeling

Norges Fiskarlag er misfornøyd med refordelingen av tredjelandskvoten på 10 016 tonn torsk.

– Alle fartøygrupper bør tilgodeses når kvoter fordeles, derfor er vi misfornøyd med refordelingen av tredjelandskvoten på 10 016 tonn torsk.

Dette sier assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen i en pressemelding fra Fiskarlaget.

Fiskeri- og kystdepartementet har torsdag 19. mai sendt ut to kunngjøringer om kvoter. Kystfiskeflåten er ikke tilgodesett med tillegg på fartøynivå i departementets refordeling. I åpen gruppe er det tildelt 3000 tonn til fiskerne lengst i nord.

Les også: Refordeler tredjelandskvantum av torsk 19.05.2011
Les også: Fordeler 3000 tonn torsk i åpen gruppe 19.05.2011