Turistfiske i sjø foreslås innstrammet

En arbeidsgruppe har vurdert og gjort rede for mulige forvaltningstiltak rettet mot næringsvirksomhet basert på turistfiske.

– Kysten er et av Norges fremste fortrinn innen reiselivet og turistfisket har utviklet seg til å bli et viktig grunnlag for arbeidsplasser og næringsaktivitet i distriktene. Det er en svært positiv utvikling som vi må sørge for å opprettholde også i framtida, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Arbeidsgruppen har vurdert en rekke tiltak som skal bidra til bedre forvaltning, gjennom kartlegging og kontroll av turistfiskenæringa. Tiltakene retter seg i hovedsak mot turistfiskebedriftene som, som i likhet med yrkesfiskere, baserer sin næringsinntekt på fellesskapets ressurser.

Les også: Forsker på nye kystnæringer 14.06.2011

Les også: Fisketuristane fangar mindre enn venta 04.06.2011

Foreslår flere begrensninger

Tiltakene som foreslås er blant annet rapportering av fangst, registrering av turistfiskebedrifter og registrering av båter. Arbeidsgruppen har også vurdert variabel utførselskvote, begrensninger i hvor mange ganger den enkelte turist kan utføre fangst, begrensninger i adgangen til å leie ut båt eller drive turistfiskeanlegg, og innføring av ytterligere redskaps- og utstyrsbegrensninger.

– Som annen næringsvirksomhet som baserer seg på høsting av fiskeressursene, er også turistfiskenæringa avhengig av at uttaket er bærekraftig. Det er positivt at representanter fra både reiselivs- og fiskerinæringa har laget en omforent rapport. Jeg vil nå gå nøye gjennom den før jeg tar stilling til hvordan den skal følges opp, sier Lisbeth Berg-Hansen.

Les også: Ønsker mer satsing på reiseliv 12.01.2011

Les mer
Turistfiske i sjø - Vurdering av mulige forvaltningstiltak overfor næringsvirksomhet (PDF)