– Med norsk fisk verden rundt

Eksportutvalget for fisk sitt 20-årsjubileum, ble torsdag feiret med sjømatkonferanse og festmiddag i Oslo Spektrum, hvor også fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen deltok.

– Norsk sjømat eksporteres til 150 land. Gjennom hardt og målrettet arbeid har sjømatnæringa lagt verden for sine føtter. I dag er sjømat det som utenlandske forbrukere forbinder mest med Norge, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i forbindelse med 20-årsjubileet torsdag 29. september.

– Eksportutvalget for fisk har gjennom 20 år bygd opp en sterk preferanse for norsk sjømat verden rundt. Det gir en god plattform for sjømatbedrifter som ønsker å skape sine egne merkevarer. Ved å kombinere de positive verdiene som knyttes til norsk opphav med spesielle kvaliteter ved det enkelte produktet, kan norsk sjømat markere seg enda sterkere i de neste 20 årene, sa fiskeri- og kystministeren.

Les også: Feiret den norske sjømaten 30.09.2011

En global organisasjon

For 20 år siden ble 11 bransjevise eksportutvalg nedlagt og erstattet av et felles Eksportutvalg med ansvar for markedsføring av all norsk sjømat. Mange mente at fiskeindustrien lenge nok hadde vært sterkt organisert rundt særinteresser, og svakt organisert rundt fellesinteresser. Ved å etablere et felles Eksportutvalg, skulle man styrke norsk fiskerinærings konkurranseevne internasjonalt, med sikte på høyest mulig utbytte, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet.

Siden den gangen har Eksportutvalget for fisk (EFF) utviklet seg fra å være et lite kontor i Tromsø, til å bli en global organisasjon som er representert i alle de viktigste markedene for norsk sjømat. På 20 år har den norske sjømateksporten økt fra 15 milliarder kroner til 54 milliarder i 2010.

Endrer navn til Norges sjømatråd

På 20-årsjubileet ble det annonsert at EFF i løpet av høsten vil endre navn til Norges sjømatråd. Navneendringen er en konsekvens av at EFF også har ansvaret for felles markedsføring i Norge.

– Hjemmemarkedet er viktig. En kraftig økning i markedsføringen av sjømat i Norge skal nå bidra til at merkevaren «norsk sjømat» blir like sterk her hjemme, som i utlandet. Flere skal vite at sjømat både er sunt og enkelt å tilberede, og at eksporten av sjømat daglig skaper aktivitet og viktige arbeidsplasser langs kysten vår, avslutter Berg-Hansen.

Les mer
En kollektiv ordning blant individualister - Tale av Lisbeth Berg-Hansen