Blodrødt i Aker BioMarine

Arkivbilde av krillfartøyet «Saga Sea». Foto: Aker BioMarine Antarctic AS

Aker BioMarine fikk i tredje kvartal 2011 et resultat før skatt på -69,0 millioner kroner, mot -8,0 millioner kroner i tredje kvartal 2010.

Driftsinntektene falt til 72 millioner kroner i 3. kvartal 2011, fra 92 millioner kroner i 3. kvartal i fjor. Det fremgår av regnskapsrapporten for tredje kvartal 2011 som Aker BioMarine ASA la frem i dag.

Nedgangen i salget skyldes i hovedsak redusert salg av Qrill™, samt at selskapet i tredje kvartal 2010 solgte kundeporteføljen av direktesalgskunder, noe som resulterte i en engangsinntekt på MNOK 4.

Markedsutviklingen i Europa har vært svakere enn forventet. I USA har patentstriden med Neptune forsinket markedsarbeidet samt at det har tatt lengere tid enn antatt å få importlisens til Kina. På bakgrunn av disse faktorene nedjusterer selskapet derfor guiding for Superba™ Krill til 215 ‐ 230 tonn for 2011 som helhet.

Driftsresultatet havnet på -53 millioner kroner i 3. kvartal 2011, mot 3 millioner kroner i 3. kvartal året før.

Les også: Aker BioMarine stevnes for patentbrudd 05.10.2011

Thorshøvdi omdøpt til Antarctic Sea

I tredje kvartal 2011 gjennomførte Aker BioMarine strategiske grep for å sikre økt fangstkapasitet som resulterte i kjøp av Thorshøvdi etter utløpet av kvartalet.

Selskapet har nå døpt om båten til Antarctic Sea og forventer at den vil være i drift fra slutten av februar 2012, etter gjennomføring av betydelige oppgraderinger, som vil sikre stabil drift og økt fangstkapasitet, heter det i regnskapsrapporten.

Les også: Har fått krillkonsesjon for Thorshøvdi 22.10.2011
Les også: Aker BioMarine kjøper Thorshøvdi 20.10.2011

Planlegger kapitalinnhenting

Som en følge av den planlagte oppgraderingen av Antarctic Sea, vil selskapet i fjerde kvartal 2011 gjennomføre en emisjon i størrelsesorden 200 – 250 millioner kroner. Emisjonsbeløpet vil i hovedsak benyttes til å oppgradere Antarctic Sea, inkludert blant annet fartøyets sjødyktighet og manøvreringsevne, fangst‐ og produksjonskapasitet, logistikk‐ og losseløsninger, HMS forhold, samt finansiering av arbeidskapital.

Selskapet vil kommunisere til markedet så snart det foreligger ny informasjon vedrørende emisjonsbeløp og prising, tidsperspektiv med videre, opplyser selskapet i rapporten.

Les mer
Regnskapsrapporten og presentasjonsmaterialet kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q3 2011 - Aker BioMarine ASA (PDF)
Presentasjon Q3 2011 - Aker BioMarine ASA (PDF)
Presentasjon Q3 2011 - Epax (PDF)