Ny finansiering for Aker Seafoods

Fornyet lånefasilitet sikrer finansiering av konsernets nybyggingsprogram samt tilfredstillende finansiering av Norway Seafoods Group.

Aker Seafoods ASA har inngått avtale med et banksyndikat bestående av DNB Bank ASA og Nordea Bank Norge ASA om utvidelse av selskapets hovedlånefasilitet. Lånefasiliteten utvides til en maksimal ramme på NOK 1.532.500.000, med løpetid frem til september 2018.

Fornyelsen av lånefasiliteten sikrer finansieringen av Aker Seafoods-konsernets nybyggingsprogram offentliggjort i september i år, og muliggjør en tilfredsstillende finansiering av Norway Seafoods Group AS i forbindelse med utskillelsen fra Aker Seafoods ASA som er planlagt å finne sted i januar 2012, skriver Aker Seafoods ASA i en børsmelding.

Les også: Aker Seafoods fornyer trålerflåten 21.09.2011

Selskapet viser til børsmelding datert 20. oktober 2011, samt til informasjonsdokument datert 28. oktober 2011 vedrørende utdelingen av aksjene i Norway Seafoods Group AS til aksjonærene i Aker Seafoods ASA.

Les også: Aker Seafoods vil rendyrke fangst 22.10.2011

Som en følge av at ny finansieringsavtale for Aker Seafoods ASA er etablert, er det lagt til rette for en styrket finansiering av Norway Seafoods Group AS. Aker Seafoods ASA vil som ledd i denne finansieringen yte et 10-års ansvarlig lån på NOK 100 millioner til Norway Seafoods Group AS.

Utdeling av aksjer

Aker Seafoods ASA har i forbindelse med fornyelsen av sin hovedlånefasilitet, fått nødvendige godkjennelser fra sine långivere til å gjennomføre utskillelsen av Norway Seafoods Group AS. Aker Seafoods ASA har også mottatt nødvendige myndighetsgodkjennelser til å dele ut aksjene i Norway Seafoods Group AS, og har fått bekreftet at selskapets notering på Oslo Børs ikke vil påvirkes av utdelingen, opplyses det i dagens børsmelding.

Utdelingen av aksjene i Norway Seafoods Group AS kan ikke gjennomføres før etter utløpet av kreditorvarselet som løper i forbindelse med generalforsamlingens vedtak 4. november 2011 om nedsettelse av overkursfond. Kreditorvarselet utløper 8. januar 2012, og det er så langt ikke kommet innsigelser til utdelingen av aksjene i Norway Seafoods Group AS fra noen kreditorer i Aker Seafoods ASA. Selskapet legger derfor til grunn at utdelingen gjennomføres som tidligere kunngjort medio januar 2012, heter det videre i meldingen.

Eventuelle mindre endringer i den detaljerte tidsplan for utdelingen av Norway Seafoods Group AS, vil bli offentliggjort i første uken av januar 2012, opplyser Aker Seafoods.

Handel på OTC-listen

Norway Seafoods Group AS har mottatt nødvendige godkjennelse fra fiskerimyndighetene til at minoritetsaksjonærene i selskapet etter utskillelsen fra Aker Seafoods, kan omsette sine aksjer uten at dette krever forhåndsgodkjennelse etter fiskerilovgivningen, og Norway Seafoods Group AS vil arbeide for at selskapets aksjer kan bli notert på Norges fondsmeglerforbunds OTC-liste, opplyses det i meldingen fra Aker Seafoods ASA.