Nye steg for harmonisering i Barentshavet

Norge og Russland har avtalt å arbeide videre med harmonisering av regelverket for fisket i Barentshavet, samt spørsmål i tilknytning til utkast av fisk.

Den 41. sesjonen i norsk-russisk fiskerikommisjon ble avsluttet i Moskva 9. februar. Sesjonen bekreftet det gode samarbeidet mellom Norge og Russland, som har vært og er avgjørende for de rike fiskeriene i nord, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

– Vi har gjennom årene utviklet en bærekraftig forvaltning av fellesbestandene med Russland, som torsk og hyse. Et tett og godt samarbeid mellom Norge og Russland er avgjørende for denne forvaltninga som fiskere i begge land er avhengige av, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Vi er enige om at utkast av fisk ikke er forenlig med en bærekraftig forvaltning. Vår utkastpolitikk og kontrollen med at utkast ikke skjer, vil fortsette som tidligere etter dette møtet, sier Berg-Hansen. Ulovlig utkast av fisk er en av de største truslene mot en bærekraftig forvaltning, og vi opprettholder innsatsen mot dette.

Kritisk til fiskeriavtale

Kystvakten har vært kritisk til fiskeriavtalen som ble inngått i oktober i fjor, og som åpnet for at utkast av fisk som er uegnet for menneskeføde, slik som råtten fisk. Kystvakten mener at det å avsløre fiskedumping med bilder, kunne bli umulig for kystvaktens inspektører.

Kystvakten satte spørsmål ved hvordan man kan skille ødelagt fisk fra den som kan ha vært spiselig, når det hele ses som en kilometerlang stripe i havet, bak en tråler.

– Videobevis vil være veldig problematisk for oss å kunne bruke, uttalte sjefen for Kystvakten, Arne-Inge Skram, til NRK.

Les også: Norsk-russisk fiskeriavtale for 2012 14.10.2011

Harmonisering av regelverket

8.-9. februar avholdt Norge og Russland en ekstraordinær sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Møtet var i hovedsak viet arbeidet med harmonisering av det tekniske regelverket for fisket i Barentshavet og Norskehavet, inkludert forståelsen av utkast av fisk.

Partene er enige om at dette er en sentral oppgave for Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon, og avtalte å arbeide videre med harmonisering av regelverket og spørsmål i tilknytning til utkast av fisk. For å ha et operativt regelverk er det viktig at det er praktisk gjennomførbart for de som er på fiskefeltet, både for næringsutøverne og for kontrollmyndighetene.

Partene ble også enige om å utarbeide retningslinjer for gjennomføring av inspeksjon av fiskefartøy i Barentshavet og Norskehavet. Formålet med retningslinjene er å etablere en felles tilnærming til gjennomføring av inspeksjoner.

Les også: Fiskerikommisjonen åpner eget nettsted 14.10.2011