Stort underskudd i Domstein

Domstein ASA fikk i 4. kvartal 2011 et resultat før skatt på -11,9 millioner kroner, mot -10,9 millioner kroner (proforma) i 4. kvartal 2010.

– Markedet i Europa har vært krevende for flere av konsernets produkter med sterkt prispress og negativ salgsutvikling, skriver Domstein ASA i en børsmelding.

Lavere omsetning og resultat

Konsernets driftsinntekter falt til 155,2 millioner kroner i 4. kvartal 2011, mot til sammenligning 186,2 millioner kroner i 4. kvartal året før. EBITDA havnet på -0,7 millioner kroner i 4. kvartal 2011, mot 5,4 millioner kroner i 4. kvartal året før.

Driftsresultatet (EBIT) ble -4,8 millioner kroner i 4. kvartal 2011, mot 2,2 millioner kroner i 4. kvartal året 2010.

Året 2011

Driftsinntektene for hele året havnet på 596,1 millioner kroner i 2011, mot 605,9 millioner kroner året før. EBITDA var kr 8,8 mill. mot kr 21,1 mill. i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) ble -5,3 millioner kroner i 2011, mot 7,8 millioner kroner året før, og resultatet før skatt ble -19,7 millioner kroner, mot proforma -26,3 millioner kroner i 2010.

Konsernets balanse pr. 31. desember utgjorde 435,7 millioner kroner, mot 522,5 millioner kroner i 2010. Bokført egenkapital var 127,2 millioner kroner ved utgangen av 2011, noe som tilsvarer en egenkapitalandel på 29,2 prosent. Netto rentebærende gjeld var 236,8 millioner kroner, mot 122,2 millioner kroner året før.

I proformatallene for 2010 er resultatandelen fra Norway Pelagic tatt ut og resultatandelen fra Domstein Eiendom tatt inn, slik at tallene er sammenlignbare med 2011. Domstein har som kjent solgt selskapets eierandel i Norway Pelagic ASA.

Venter positiv resultateffekt av avvikling i Måløy

Styret har vedtatt å avvikle produksjonen av hvitfiskfilet i Måløy fra 1. mai 2012. Produksjonen har gått med underskudd i flere år, og styret ser ikke muligheter for å oppnå lønnsomhet. Tiltaket forventes å gi en årlig positiv resultateffekt på ca. kr 10-15 mill.

Les også: Espersen overtar produksjonen av torskefilet 30.01.2012

Les også: Domstein avvikler filetproduksjonen i Måløy 30.01.2012