Redusert eksport av sjømat i februar

Eksportverdien av norsk sjømat var på 4,4 milliarder kroner i februar. Det er en nedgang på 286 millioner kroner eller 6 prosent sammenlignet med februar i 2011.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 8,6 milliarder kroner, noe som er en nedgang på 271 millioner, eller 3 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i 2011, viser tall fra Norges sjømatråd.

– Februar måned er i første rekke preget av kraftig volumvekst i lakseeksporten. Det er spesielt Russland som utmerker seg med en sterk vekst og Russland er nå vårt største laksemarked også målt i verdi, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd, i en pressemelding.

Vekst i volum og nedgang i pris for laks

I februar var eksportverdien av laks på 2,1 milliarder kroner som er en nedgang på 163 millioner kroner eller 7 prosent sammenlignet med februar i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 4,1 milliarder kroner. Prisen for fersk hel laks falt fra 40,46 kr til 28,39 kr pr kg. Volumet økte for alle anvendelser av laks med 16 tusen tonn til totalt 70 tusen tonn. Russland, Frankrike og Polen er største mottakere av laks fra Norge.

Vekst for ørret

Ørreteksporten økte i februar med 37 millioner kroner til en samlet verdi på 161 millioner kroner. Hittil i år er det eksportert ørret for 262 millioner kroner. I februar måned var Russland, Japan og Kina våre største markeder for ørret.

Se også egen sak om lakse- og ørreteksporten.

Les også: Lakseeksporten økte i februar 05.03.2012

Nedgang for sild

Eksporten av sild falt med 45 millioner kroner til en verdi av 624 millioner kroner i februar måned. Hittil i år er det eksportert sild for 1,2 milliarder kroner som er en økning på 133 millioner kroner. Tyskland var vårt største marked for sild i februar med en verdi på 169 millioner kroner, tett fulgt av Russland med en verdi 157 millioner kroner.

Økning for makrell

Makrelleksporten økte med 23 millioner kroner i februar til totalt 250 millioner kroner. Hittil i år er verdien 639 millioner kroner som er en økning på 175 millioner kroner. Kina var største marked i februar med en verdi på 54 millioner kroner, med Russland og Tyrkia på plassene etter.

Redusert eksport av klippfisk

Verdien av klippfiskeksporten falt med 123 millioner kroner i februar til totalt 330 millioner kroner. Hittil i år er eksportverdien på 673 millioner kroner, noe som er en nedgang på 38 millioner kroner. Brasil var det største markedet i februar, med en verdi på 191 millioner kroner, mens eksporten til Portugal på andreplass, hadde en verdi på 50 millioner kroner.

Nedgang for saltfisk

Saltfiskeksporten falt med 39 millioner kroner til totalt 126 millioner kroner. Portugal er fortsatt vårt største marked for saltfisk, med en total verdi på 60 millioner kroner i februar. Dette er en nedgang på 45 millioner kroner sammenlignet med 2011, hvor eksporten var svært høy. Eksporten til vårt nest største marked, Spania, økte i januar med 7 millioner kroner til totalt 36 millioner kroner.

Liten nedgang for fersk- og fryst torskefisk

Samlet falt eksporten av fersk- og fryst torskefisk med 19 millioner kroner til totalt 460 millioner kroner. Danmark var største mottaker i februar, med en verdi på totalt 83 millioner kroner. Frankrike var det markedet som vokste mest i februar, med en økning på 13 millioner kroner til totalt 56 millioner kroner.