Åpnet global møteplass for sjømat

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen holdt åpningsinnlegg da sjømatkonferansen North Atlantic Seafood Forum (NASF) åpnet i dag.

Konferansen som er den syvende i rekken, har blitt en arena for 400 delegater fra 30 land og har et ekstensivt program med et hundretalls innledere fra alle verdenshjørner.

Her møtes industri, marked, finans og forvaltning. Nytt av året er samarbeidet med FNs matvareorganisasjon FAO og deltakelse fra sju afrikanske kyststater.

Les også: – Afrika neste for norsk sjømatnæring? 05.03.2012

– Viser at industrien anerkjenner behovet for god forvaltning

– Så lenge vi deler én klode må vi jobbe globalt for å støtte implementering av en ansvarlig fiskeri- og havbruksforvaltning over hele verden, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sitt åpningsinnlegg.

Hun ønsker NASF-samarbeidet med FNs matvareorganisasjon FAO velkommen og berømmer NASF for å sette sjømatnæringas bidrag som matleverandør for en voksende verdensbefolkning på dagsorden, skriver Fiskeri- og kystdepartementet i en pressemelding.

– Dette er først og fremst en konferanse for sentrale aktører innenfor sjømatnæringa. Det gleder meg at man på en slik konferanse også tydelig viser at industrien er opptatt av mer enn finans og marked. FAO-samarbeidet og fokuset på bærekraftig fiske og EUs fiskerireform viser at industrien anerkjenner behovet for en god forvaltning internasjonalt, sier Berg-Hansen.

I sitt åpningsinnlegg la hun vekt på behovet for en ansvarlig regulering, effektiv kriminalitetsbekjempelse og marin forskning. Effektivt internasjonalt samarbeid på disse områdene er helt nødvendig for å utløse sjømatnæringas potensial for matproduksjon i framtida, mener Berg-Hansen.

– Det er også meget spennende at det er lagt et eget marint innovasjonsseminar i forkant av konferansen, sier Berg-Hansen. Her samles innsatsleverandører, som teknologileverandører, fôrprodusenter, vaksineutviklere og FoU-institusjoner i tillegg til biomarine næringer som marin ingrediensindustri. Disse aktørene er uunnværlige for sjømatnæringa og avgjørende for å utvikle lønnsomme og bærekraftige løsninger for framtida, sier Berg-Hansen.