– Urimelig og skuffende

Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag er skuffet over de nye minsteprisene for torsk.

Norges Råfisklag og Fiskeri- og fiskeindustriens organisasjoner (FHL og NSL) ble tirsdag 11. desember enige om minstepriser for kommende vintersesong. Forhandlingene førte til at minsteprisene på torsk ble redusert med om lag kr 3,00 pr kg, dvs ca 25 prosent i forhold til dagens torskepriser.

– Jeg er svært skuffet, sier leder i Norges Fiskarlag, Reidar Nilsen, i en pressemelding.

Les også: – Dramatisk for fiskeflåten 13.12.2012

Les også: Enighet etter tøffe torskeprisdrøftinger 12.12.2012

Stor torskekvote

Forhandlingene har vært preget av den vanskelige markedssituasjonen og den store torskekvoten som skal fiskes neste år.

– Vel nok er markedssituasjonen utfordrende, sier Reidar Nilsen, men jeg må likevel stille spørsmål om det drives et spill her fra kjøpernes side.

– Vi leser oppslag i media om at handelen er i ferd med å normalisere seg og at det i november ble eksportert rekordstore kvantum med torsk. Videre er vi informert om at lagerbeholdningene er lavere nå enn ved inngangen til 2009 som var et problematisk år på grunn av finanskrisa, forteller Nilsen.

– Helt urimelig

Selv om det var ventet en viss prisnedgang til vinteren, så hadde nok ingen sett for seg en nedgang slik det nå er blitt enighet om.

– Jeg har stor forståelse for den frustrasjon som nå hersker blant fiskerne, fortsetter Nilsen.

De fleste yrkesgruppene her i landet får økt sine inntekter for å opprettholde eller å få styrket sin kjøpekraft. Fiskernes situasjon etter disse forhandlingene er at det må jobbes minst 25 prosent mer for å opprettholde inntektsnivået på 2012-nivå, fremholder Nilsen.

– Dette er helt urimelig, sier Reidar Nilsen som også understreker alvoret i den situasjonen som båteierne kommer i.

– De har laget sine budsjetter og kalkyler ut fra en forventning om pris som ikke er i nærheten av det forhandlingsresultatet vi har fått presentert. Vi vil foreta en grundig vurdering av den situasjonen som har oppstått, før vi tar stilling til videre utvikling i saken, sier en frustrert fiskarlagsleder.