Januarrekord for norsk sjømateksport

Norge eksporterte sjømat for 4,8 milliarder kroner i januar. Det er en økning på 636 millioner kroner eller 15 prosent sammenlignet med januar i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

– Veksten i januar skyldes i første rekke en økning i eksporten av laks. På grunn av sterk etterspørsel eksporterte norske lakseprodusenter mer laks og til høyere pris enn på samme tid i fjor. I tillegg ser vi at lave torskepriser medfører økte eksportvolumer for torskeprodukter, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Vekst i volum og pris for laks

Det ble eksportert laks for 2,8 milliarder kroner i januar. Dette er en økning på 834 millioner kroner eller 43 prosent sammenlignet med januar i fjor. Prisen for fersk hel laks økte fra 25,83 kroner til 34,66 kroner per kilo. Volumet økte for alle anvendelser av laks med 8 tusen tonn til totalt 77 tusen tonn. Frankrike, Polen og Russland er største mottakere av laks fra Norge.

Les også: Rekordhøy lakseeksport i januar 05.02.2013

Vekst for ørret

Ørreteksporten økte i januar med 102 millioner kroner eller 101 prosent, til en samlet verdi på 203 millioner kroner. Russland er vårt største marked for ørret i januar.

Nedgang for sild og makrell

Eksporten av sild falt med 240 millioner kroner eller 40 prosent til en verdi av 365 millioner kroner i januar måned. Ukraina er det markedet som faller mest med 75 millioner kroner til en eksportverdi på 21 millioner kroner, mens Russland er største marked med en eksportverdi på 92 millioner kroner som er tilbake 63 millioner kroner.

Makrelleksporten falt med 208 millioner kroner eller 54 prosent i januar til totalt 180 millioner kroner. Kina faller mest med en nedgang på 66 millioner kroner til totalt 25 millioner kroner. Russland er største mottaker av makrell, med en eksportverdi på 26 millioner kroner som er ned 13 millioner kroner.

Vekst i klippfiskeksporten

Eksporten av klippfisk økte med 74 millioner kroner eller 22 prosent i januar til totalt 414 millioner kroner. Veksten er størst til Brasil med 36 millioner kroner til totalt 250 millioner kroner. Eksporten til Portugal vokser med 30 millioner kroner til totalt 77 millioner kroner.

Stabil eksport av saltfisk

Eksporten av saltfisk er på samme nivå som januar i fjor med en total eksportverdi på 37 millioner kroner. Portugal er fortsatt vårt største marked for saltfisk med en total verdi på 16 millioner kroner i januar. Dette er en økning på 2 millioner kroner. Eksporten til vårt nest største marked, Spania, falt i januar med i underkant av 1 millioner kroner til totalt 10 millioner kroner.

Vekst for fersk- og fryst torskefisk

Samlet økte eksporten av fersk- og fryst torskefisk med 37 millioner kroner eller 8 prosent til totalt 520 millioner kroner. Danmark er største mottaker i januar med en verdi på totalt 110 millioner kroner. Danmark er også det markedet som vokser mest i januar med en økning på 25 millioner kroner.

Les også: Redusert pris og økt volum for torskefisk 05.02.2013