Vil ha mer levendelagring av torsk

Regjeringen vil bidra til at markedet får tilgang på mer fersk torsk også utenom hovedsesongen, og forlenger bonusordningen for fiskerne.

Fiskere som lagrer levende torsk i merd kan få en bonus for hvert tonn de leverer. Nå har regjeringen bestemt at bonusordningen vil bli videreført også for 2018.

– Vi ønsker å strekke torskesesongen ut over vintermånedene og bidra til mer stabile leveranser av fersk torsk til markedet. Kvotebonus har bidratt til dette. Bonusordningen er midlertidig, men næringa må først og fremst ha forutsigbarhet og derfor viderefører vi bonusen for neste år, sier statssekretær Veronica Pedersen Åsheim i en pressemelding.

Statssekretæren hadde med seg nyheten til Tromsø, der hun i dag deltok på det årlige seminaret om levendelagring hos Norges Fiskerihøyskole.

I november mottok Nærings- og fiskeridepartementet en evaluering som slår fast at kvotebonus har bidratt til økte fangster av levende torsk. I evalueringen foretas det også en gjennomgang av de øvrige rammevilkårene for levendelagring. Evalueringen peker blant annet på at det kan være behov for å gjennomgå regelverket for fangstbasert akvakultur, som gjelder for levendelagring av fisk utover 12 uker.

– Regjeringen er opptatt av forenklinger for næringslivet, og vi kommer til å følge anbefalingen om å gjennomgå regelverket. Men det viktigste er å sikre trygge, lønnsomme arbeidsplasser. Ordninger som kvotebonusen for levendelagring og ferskfiskordningen bidrar til å strekke sesongen for industrien, som igjen bidrar til å sikre trygge, lønnsomme arbeidsplasser på land, sier Pedersen Åsheim.

Kvotebonusen til levendelagring vil inngå i fiskerireguleringene for 2018 som fastsettes i desember.

Les også: Forenkla reglar for levandelagring av fisk 27.10.2014