Nye regler for hvalsafari

Vågehval

Nye regler skal bidra til bedre sikkerhet for fiskere, turister og hvalen.

Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt en ny forskrift som regulerer hvalsafari i Norge.

– Hvalsafari er blitt en stor næring langs norskekysten, og det er mange som ønsker å oppleve hvalen på nært holdt. Det er bra, men samtidig må vi sørge for at det ikke oppstår farlige situasjoner i møtet mellom turister, fiskere og hvalen. Det håper vi de nye reglene vil bidra til, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding.

Les også: Foreslår regulering av hvalsafari 02.04.2019

Farlige situasjoner

Inspektører fra Fiskeridirektoratet og Kystvakten har flere ganger observert og rapportert om farlige situasjoner knyttet til hvalsafari. Dette gjelder spesielt folk som svømmer i sjøen nær fiskefartøyer i bevegelse. I tillegg ønsker fiskerimyndighetene også å fokusere på dyrevelferd.

Nylig var det en hendelse i Nord-Troms, der dykkere som kan ha fulgt etter en hval, nærmet seg en fiskepumpe, en hendelse som kunne fått fatale konsekvenser. Saken ble omtalt av NRK.

– Det er viktig å beskytte hvalene mot uønsket oppmerksomhet og det vil derfor være forbudt å drive hvalsafari på en måte som forstyrrer dyrene. Vi må også unngå at folk som deltar i både organisert og uorganisert hvalsafari blir utsatt for fare ved at de oppholder seg for nært fiskefartøyer i bevegelse, sier direktør ved Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet, Aksel Eikemo, i en pressemelding fra direktoratet.

Bedre sikkerhet

Det finnes allerede retningslinjer for hvalsafaribransjen. Flere har likevel etterlyst klarere regler.

Fra og med i dag blir det forbudt for hvalsafaribåter å være nærmere enn ca. 370 meter fra fiskefartøy eller faststående fiskeredskap. Dette er for å unngå tilfeller der folk svømmer tett opp mot blant annet båter i bevegelse, noe som kan være til stor risiko for liv og helse.

Det er også forbudt å svømme, dykke eller padle nærmere enn ca. 740 meter fra fiskebåter eller faststående fiskeredskap.

– Vi ønsker å legge til rette både for de som driver turistvirksomhet, og for fiskerinæringen. Jeg tror et klart regelverk kan bidra til å bedre sikkerheten for alle parter, og bidra til at hvalsafariaktører og andre havnæringer kan leve side om side, sier Nesvik.

– Denne forskriften vil, sammen med hvalturismens egne retningslinjer, redusere faren for uønskede hendelser, sier Eikemo.

Se hele forskriften: Forskrift om utøvelse av hvalsafari