Eksportstans for rundfrossen notsei og oppdrettsfisk med feil

Rund sei. Foto: Lauritzen og Westhammer / Norwegian Seafood Council

Det vil ikke lenger være tillatt å eksportere ikke-konforme varer, som rundfrossen notsei og oppdrettsfisk med feil og mangler, til land utenfor EU/EØS-området. Endringen gjelder for varer produsert etter 15. januar 2020.

Nærings- og fiskeridepartementet har, i en ny fortolkning, konkludert med at fiskekvalitetsforskriften skal være oppfylt til enhver tid – også for varer som skal eksporteres til land utenfor EU/EØS-området. Det betyr stans i eksport av rundfrossen notsei og oppdrettsfisk med feil og mangler.

Det melder Mattilsynet. Varer som skal eksporteres fra Norge, skal i utgangspunktet oppfylle alle krav til slike produkter i norsk regelverk.

«Ikke-konforme varer», er varer som ikke oppfyller alle krav i regelverket, og som derfor ikke er tillatt å omsette innenfor EØS-området.

Eksportert av ikke-konforme varer

I 2018 kom et nytt regelverk som åpnet for at produkter som ikke oppfyller alle krav for omsetning innen EØS, men som tilfredsstiller krav i importlandet, likevel kan eksporteres på visse vilkår.

Mattilsynet har lagt til grunn at unntak kan gjøres både for produkter som ikke oppfyller krav i det generelle EØS regelverket (hygieneregelverket) og nasjonalt regelverk (fiskekvalitetsforskriften).

Les også: Endret praksis for innfrysing av rund notsei 21.06.2019

Ikke lenger unntak fra fiskekvalitetsforskriften

– Den nye fortolkningen fra Nærings- og fiskeridepartementet, innebærer at det kun kan gjøres unntak for eksport etter den aktuelle forskriften for næringsmidler som ikke oppfyller det generelle EØS-regelverket, men ikke for krav fastsatt i fiskekvalitetsforskriften, skriver Mattilsynet.

Det betyr at Mattilsynet ikke lenger kan utstede helsesertifikat ved eksport av sjømat som ikke oppfyller fiskekvalitetsforskriften.

Konkret innebærer det at det ikke lenger er tillatt å eksportere ikke-konforme varer som oppdrettsfisk med feil og mangler, rundfrossen notsei og tørrfisk med hoder.

Gjelder for varer produsert etter 15. januar

Varer som ikke oppfyller fiskekvalitetsforskriften, men produsert før 15. januar 2020, kan eksporteres som ikke-konforme varer.

Tidspunktet er satt ettersom produksjonen da har skjedd i henhold til tidligere fortolkning.

Varer produsert etter 15. januar 2020 må oppfylle kravene i fiskekvalitetsforskriften ved eksport.

Kan ikke få dispensasjon

– I overgangsperioden før ikrafttredelse av forskrift om eksport på særskilte vilkår, ga Mattilsynet dispensasjon for eksport av rundfrossen notsei. Mattilsynet har ikke lenger anledning til å dispensere fra kvalitetsforskriften, konstaterer Mattilsynet.

pdfBrev fra NFD: Tolkning av virkeområdet til forskriften om eksport på særskilte vilkår386.29 KB386.29 KB